Menu

O firmie

Cor Eorum to przedsięwzięcie, które ma na celu upowszechnianie ideału Maryi wśród osób indywidualnych i w organizacjach, w życiu gospodarczym, politycznym i naukowym, w kulturze i w edukacji, w Polsce i na świecie. Firma powstała jako kontynuacja inicjatywy organizacyjnej podjętej przez św. Maksymiliana Marię Kolbego w Niepokalanowie. Ojciec Kolbe stworzył organizację działającą na gruncie prawa kanonicznego, my natomiast pragniemy jego ideał przenieść na grunt organizacji działającej jako podmiot polskiego prawa cywilnego.

IDEAŁ MARYJNY - Czytaj dalej

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE - Czytaj dalej

Zakres działalności firmy Cor Eorum:

 • tłumaczenie, wydawanie i promowanie publikacji o tematyce maryjnej;
 • popularyzowanie twórczości o wymowie realistycznej, zdroworozsądkowej i wolnościowej;
 • merytoryczne analizy pomagające realizować ideał maryjny w praktyce:
  • analizy organizacyjne dla osób, firm i instytucji;
  • analizy wykorzystywania zasobów materialnych i niematerialnych;
  • opracowania rozwiązań formalnych w organizacjach;
  • badanie celowości i spójności organizacji;
 • wspieranie inicjatyw przedsiębiorczości intelektualnej;
 • współpraca z wydawnictwami w zakresie redakcji merytorycznej tekstów.

Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oferujemy naszą pomoc bezpłatnie.

 

ideał maryjny - wyjątkowość osoby Maryi

Jako jedyny człowiek w dziejach świata Maryja była niepokalana, czyli wolna od jakiejkolwiek skazy na ciele i duszy. Dzięki temu przywilejowi Jej intelekt, wola i pamięć działały w sposób doskonały. Osiągnęły najwyższy poziom, do jakiego mogą dojść władze duchowe człowieka. Gdy działają w sposób właściwy, nie może ich zniewolić ani skorumpowana władza, ani atrakcyjność pozornych dóbr i przyjemności. W silnej władzy woli, intelektu i pamięci tkwi rzeczywista siła Maryi – uniwersalnej matki duchowej wszystkich ludzi.

Innym istotnym przywilejem Maryi jest Jej pośrednictwo w rozdzielaniu łask. Łaska jest nadprzyrodzoną siłą, dzięki której człowiek jest zdolny do czynienia dobra. Tylko dzięki łasce wola ludzka może się doskonalić w pragnieniu dobra i we wcielaniu go w czyn. Innymi słowy, dzięki woli współpracującej z łaską, człowiek jest zdolny do konstruktywnej działalności. 

Prawdę tę rozumiał św. Maksymilian Maria Kolbe, który w latach dwudziestych stworzył Niepokalanów – wielkie przedsięwzięcie organizacyjne poświęcone w całości Maryi. Ustalając zasady jego funkcjonowania, ojciec Maksymilian korzystał z najnowszych osiągnięć teorii organizacji i zarządzania, współpracując z wybitnymi teoretykami organizacji. Szkolił w tym zakresie swoich współbraci. Rozumiał bowiem doskonale, że łaska potrzebuje kontenera, czyli właściwie uporządkowanych rzeczy i relacji między nimi. „Zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie”, mawiał. Właśnie dlatego kontynuowanie dzieła Maksymiliana, poprzez realizowanie ideału maryjnego w praktyce, jest tak ważne w dzisiejszym świecie.

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE - Czytaj dalej

Wreszcie Maryja była wniebowzięta, czyli jako jedyny człowiek w historii świata jest już zbawiona. Dzięki temu ma nieustanny i realny wpływ na dzieje poszczególnych osób i całych narodów. Jeden z przejawów Jej działalności miał miejsce w roku 1917 w portugalskiej miejscowości Fatima, gdzie Maryja za pośrednictwem trójki małych dzieci pozostawiła światu przesłanie. Szczególnie istotna jest obietnica Maryi, która zapowiada nadchodzący triumf Jej Niepokalanego Serca. Maryja prosi także Ojca Świętego o poświęcenie Rosji swojemu Niepokalanemu Sercu. W konsekwencji tego poświęcenia nastąpi nawrócenie narodu rosyjskiego oraz powszechny pokój na świeci. W czasach permanentnego i globalnego konfliktu, jest to zapowiedź szczególnie ważna i warta głębszego rozważenia. 

Powyższe argumenty wskazują na to, że Maryja jak nikt inny zasługuje nie tylko na najwyższą cześć w sferze duchowej, ale także na zainteresowanie w aspekcie doczesnym. 

Księgarnia

Mój koszyk: 0 szt.
William G. Most - Maryja Współodkupicielka
William G. Most - Maryja Współodkupicielka

"Wielu pisarzy, przedłożywszy szczegółową prezentację podstawowych zasad duchowych i ich zastosowania, zachęca nas, abyśmy dali Maryi istotne miejsce w naszym osobistym życiu duchowym. Nie jest jednak łatwo znaleźć dzieła, które faktycznie pokazują szczegółowo i w sposób praktyczny, w jaki sposób to uczynić, jak zapewnić Maryi wpływ na podstawową strukturę naszego życia duchowego. W...

Cena: 39.00 zł
Małe Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny według Brewiarza Rzymskiego, w tekstach łacińskim i polskim.
Małe Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny według Brewiarza Rzymskiego, w tekstach łacińskim i polskim.

Liturgia Godzin pozwala stworzeniu włączyć się w życie Boga. Małe Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny jest w istocie tą samą, natchnioną przez Ducha Świętego, modlitwą, choć dużo prostszą w swej formie niż Brewiarz. Towarzyszy Kościołowi już od ponad dziesięciu wieków. Modlitwa ukochana przez dzieci Maryi i znienawidzona przez wrogów Kościoła. Ułożona i rozpowszechniana przez św. Piotra Damianiego,...

Cena: 48.00 zł
Wychowawczyni dusz. O roli Maryi w edukacji
Wychowawczyni dusz. O roli Maryi w edukacji

Książka Wychowawczyni dusz. O roli Maryi w edukacji jest zapisem warsztatów, które odbyły się w czerwcu 1958 roku na założonym i prowadzonym przez Towarzystwo Maryi Uniwersytecie w Dayton w Stanach Zjednoczonych dla uczczenia setnej rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes. Praca została zredagowana przez brata Louisa Faerbera SM, ówczesnego dziekana Wydziału Edukacji. Autorzy referatów...

Cena: 36.00 zł
O. Emil Neubert - Maryja w życiu kapłana
O. Emil Neubert - Maryja w życiu kapłana

Książka Maryja w życiu kapłana autorstwa Ojca Emila Neuberta jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania. Piętrzące się trudności sygnalizują istnienie konieczności łaski życia w zjednoczeniu z Maryją dla skutecznego realizowania powołania kapłańskiego. Czyż nie jest to czas Maryi tak dla wiernych świeckich, jak i dla osób duchownych? Księża o tym wiedzą. Im głębiej wpływ Matki Bożej przeniknie ich dusze, tym...

Cena: 28.00 zł
O. Jean-Pierre de Caussade - Powierzenie się Opatrzności Bożej
O. Jean-Pierre de Caussade - Powierzenie się Opatrzności Bożej

Ojciec Jean-Pierre de Caussade SJ (1675-1751) – francuski jezuita, kaznodzieja oraz pisarz – w latach 1730-1739 był kierownikiem duchowym sióstr wizytek w Nancy. Treść nauczania, jakie im przekazał, znalazła się w niniejszym traktacie o Opatrzności. Manuskrypt przez dłuższy czas leżał nieopublikowany w archiwach zgromadzenia w Paryżu. Jedna z sióstr przekazała go ojcu Henriemu Ramière’owi SJ...

Cena: 20.00 zł
o. Emil Neubert - Królowa dusz walczących
o. Emil Neubert - Królowa dusz walczących

„Ojciec Neubert to niezwykły człowiek i, jak to bywa w przypadku niezwykłych osób, trudno streścić jego życie i działalność w jednym zdaniu. Najbliższy dokonania tej niemożliwości był pewien kapłan o znacznym i różnorodnym doświadczeniu, który powiedział kiedyś o ojcu Neubercie, że był «jedynym znanym mu człowiekiem, który mógł nieustannie mówić o Matce Bożej i zawsze...

Cena: 20.00 zł
o. Emil Neubert - Życie w zjednoczeniu z Maryją
o. Emil Neubert - Życie w zjednoczeniu z Maryją

Ojciec Emil Neubert SM, mariolog, rektor seminarium marianistów we Fryburgu oraz gorliwy apostoł Maryi, pragnął swoimi książkami rozpowszechnić naukę fundatora Towarzystwa Maryi, Błogosławionego Wilhelma Józefa Chaminade’a, który wierzył, że założenie Towarzystwa było wynikiem apostolskiej misji samej Maryi. Nic dziwnego, że książki o. Neuberta czytali i z zapałem rozpowszechniali najwięksi...

Cena: 25.00 zł

Do pobrania

Małe Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny

Małe Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny

Jutrznia z nokturnami.

The Unity of Philosophical Experience

The Unity of Philosophical Experience

Etienne Gilson jako przewodnik po historii filozofii. Książka z 1937 r., w języku angielskim.

The Philosophy of St. Thomas Aquinas

The Philosophy of St. Thomas Aquinas

Wprowadzenie Etienne'a Gilsona do myśli św. Tomasza z Akwinu. Książka z 1924 r., w języku angielskim

Uwielbienie Maryi - św. Alfons Liguori

Uwielbienie Maryi - św. Alfons Liguori

Dzieło to jest „owocem długoletniej pracy jednego z Doktorów Kościoła, którego w jego czci i miłości ku Maryi żaden z piszących w tej materii nie przewyższył, a podobno mu i nie dorównał”.

Niewiasta z perłą - Michał Gołebiowski

Niewiasta z perłą - Michał Gołebiowski

Zbiór esejów maryjnych. Odkrywa na nowo pobożność maryjną - owoc kontemplowania Maryi na przestrzeni wieków.

Przedsiębiorczość maryjna - wprowadzenie

Przedsiębiorczość maryjna - wprowadzenie

Wprowadzenie do szczególnego rodzaju przedsiębiorczości, jakim jest przedsiębiorczość zorienotwana na ideał Maryi.

Wezwanie do Maryi Pośredniczki wszelkich łask

Wezwanie do Maryi Pośredniczki wszelkich łask

Wezwanie do Maryi POŚREDNICZKI WSZELKICH ŁASK zostało zaczerpnięte z Małego Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (Imprimatur † Adam Stefan Sapieha, Kraków, 28 kwietnia 1936 roku). Wezwaniom towarzyszy modlitwa o ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi.

Wychowawczyni dusz. O roli Maryi w edukacji

Wychowawczyni dusz. O roli Maryi w edukacji

Spis treści książki

Encyklika św. Piusa X o Niepokalanym Poczęciu

Encyklika św. Piusa X o Niepokalanym Poczęciu

Św. Pius X przedstawił nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi

O! Serce Maryi, Matki Boga i Matki naszej, Serce najmiłościwsze, przedmiocie upodobania Trójcy Przenajświętszej i godne wszelkiego uszanowania i miłości Aniołów i ludzi...

150 Ave Maria - modlitwa najmilsza Maryi

150 Ave Maria - modlitwa najmilsza Maryi

Najświętsza Maryja Panna objawiła nam nie tylko to, że medytacja 15 tajemnic różańcowych jest Jej najmilsza, ale także to, że pozostaje najskuteczniejsza w walce o życie wieczne.

O. Emil Neubert - Maryja w życiu kapłana

O. Emil Neubert - Maryja w życiu kapłana

Rozdział 30: Obowiązek głoszenia Maryi ludziom.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

o. Jean-Pierre de Caussade - Powierzenie się Opatrzności Bożej

o. Jean-Pierre de Caussade - Powierzenie się Opatrzności Bożej

Księga I, rozdział 1: O świętości polegającej na wierności porządkowi i zamysłom Bożym.

Duchowa pielgrzymka do Lourdes - ks. Jan Chrząszcz

Duchowa pielgrzymka do Lourdes - ks. Jan Chrząszcz

Duchowa pielgrzymka do Lourdes, do pełnego miłości domu Matki, wyjednuje opiekę Królowej nieba.

Św. Ludwik de Montfort - Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP

Św. Ludwik de Montfort - Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP

Audio: Akt ofiarowanie się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

O. Romuald Kostecki - Znaczenie objawień w Fatimie

O. Romuald Kostecki - Znaczenie objawień w Fatimie

Książka przypomina, dlaczego poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi jest tak ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach.

o. Emil Neubert - Królowa dusz walczących

o. Emil Neubert - Królowa dusz walczących

Rozdział 4: Maryja - doskonała dusza walcząca, Współtowarzyszka Zbawiciela.

O. Emil Neubert - Życie w zjednoczeniu z Maryją

O. Emil Neubert - Życie w zjednoczeniu z Maryją

Rozdział 7: O jedności woli: istota jedności woli; praktykowanie jedności woli; radzenie się Maryi.

O. Józef Schryvers (Schrijvers) CSsR - Moja Matka

O. Józef Schryvers (Schrijvers) CSsR - Moja Matka

Proste, ale głębokie dzieło poświęcone Maryi jako naszej duchowej Matce. Książka podziwiana i polecana przez św. Maksymiliana Kolbego.

O. Raoul Plus - NMP w dziejach Bożych naszej duszy

O. Raoul Plus - NMP w dziejach Bożych naszej duszy

O roli, jaka przypada Maryi w dziejach Bożego życia w duszach ludzkich.

O. Dr Ludwik Krupa OFM - Kult Serca Maryi

O. Dr Ludwik Krupa OFM - Kult Serca Maryi

Kult Niepokalanego Serca Maryi, które dzisiaj żyje w niebie, jest źródłem mocy i łaski. Wierni oddający mu cześć, nawiązują z nim kontakt, czerpiąc zeń siłę do życia i wypraszając sobie łaski.

O. R. Bernard - Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski NMP

O. R. Bernard - Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski NMP

Rzecz o „tajemnicy Maryi”, którą jest Jej macierzyństwo duchowe, zwane macierzyństwem łaski.

O. Konstanty Żukiewicz - Rozmyślania o MB św. Tomasz

O. Konstanty Żukiewicz - Rozmyślania o MB św. Tomasz

Ite ad Thomam – „Idźcie do Tomasza” (Pius XI). Niniejsza publikacja z morza Tomaszowej wiedzy wydobywa jedną perłę – jego naukę o Matce Bożej.

O. August Nicolas - Niepokalana Dziewica Maryja 1858

O. August Nicolas - Niepokalana Dziewica Maryja 1858

Autor książki przedstawia argumenty dowodzące spójności pomiędzy oddawaniem czci Maryi Niepokalanej a wszystkimi tajemnicami wiary katolickiej.

Abp Fulton Sheen - The Worlds First Love

Abp Fulton Sheen - The Worlds First Love

Z charakterystyczną dla niego elokwencją, abp Fulton Sheen przedstawia poruszający portret Maryi łączący głęboką duchowość z historią, filozofią i teologią (j. angielski).

O. Garrigou-Lagrange - Mother of The Savior and Our Interior Life

O. Garrigou-Lagrange - Mother of The Savior and Our Interior Life

Wyczerpujące, acz zwięzłe streszczenie nauczania Kościoła o Maryi, napisane przez jednego z najznakomitszych teologów tomistycznych (j. angielski).

Frederick William Faber - The Sorrows Of Mary

Frederick William Faber - The Sorrows Of Mary

Autor tłumaczy w jaki sposób Maryja odnajdowała radość pośród smutków Jej życia (j. angielski).

G. K. Chesterton - Tremendous Trifles

G. K. Chesterton - Tremendous Trifles

„Człowiek zdrowy na umyśle ma tragedię w sercu i komedię w głowie” (Chesterton, Tremendous Trifles). Zbiór esejów – popis dowcipu Chestertona (j. angielski).

G. K. Chesterton - All Things Considered

G. K. Chesterton - All Things Considered

„Obawiając się gazet, politycy stają się nudni, aż w końcu są zbyt nudni, nawet dla gazet” (Chesterton. All things considered). Zbiór esejów Chestertona (j. angielski).

G. K. Chesterton - What Is Wrong With The World

G. K. Chesterton - What Is Wrong With The World

„Ludzie wymyślają nowe ideały, ponieważ brak im odwagi, aby spróbować starych” (Chesterton. What’s wrong with the world). Zbiór esejów Chestertona (j. angielski).

Demon that occupied Wall Street - A. Woźniak

Demon that occupied Wall Street - A. Woźniak

Rozdział 10: O złu i jego wcieleniach, czyli o tajemnicy istnienia niebytu (jęz. angielski).

Kontakt

COR EORUM

ul. Kazimierza Wielkiego 23/7

09-400 Płock

NIP: 7742614586

REGON: 364109433

e-mail: biuro@coreorum.pl